Anlägger och förädlar grönytor
JRF Förvaltning Sverige AB förfogar över två dotterbolag som står för inre respektive yttre skötsel av fastigheter och tomter. Det sistnämnda går under namnet JRF Mark & Anläggning som har ca 45 helårsanställda varav Norrtäljekontoret består av Fredrik Strandberg, som är arbetsledare. Till sin hjälp har han Tage, trädgårdsskötare och fastighetsarbetare med 30 års erfarenhet.
- Vi har haft ett eget kontor i Norrtälje sedan 2001, när vi började jobba med kommunentreprenad, berättar Fredrik.
Så som det fungerar med upphandlingar kan man aldrig vara säker på att ha obrutna kontrakt över längre tid, och vid senaste kontraktsförhandlingarna tillföll kommunuppdraget en annan entreprenör. Men JRF Mark & Anläggning fortsätter sin markskötsel och tar hand om grönytor åt både fastighetsbolag, privatpersoner och företag.
- Vår största kund är fortfarande ett kommunalt bolag, dessutom har vi sedan nyår flera nya uppdrag, så det ser ljust ut framöver, säger Fredrik.

Den största delen av arbetet innebär att sköta gräsklippning, trädbeskärning, ogräsrensning och ordna odlingar i rabatter på uppdrag av fastighetsbolag. Till sin hjälp har man två större maskingräsklippare för gräsklippning, den enskilt största uppgiften. Högsäsongen sträcker sig från april till september, och under sommarmånaderna tar man in säsongsanställda för att hinna med när växtligheten frodas som mest.
- Vi får se till att överlappa semestrarna så att vi alltid är minst två personer i arbete under högsäsongen, förklarar Fredrik.
Under vinterhalvåret hjälps man åt inom JRF Mark & Anläggning. Huvudkontoret i Arninge har tillsammans med lokalkontor i Vallentuna, Danderyd, och Sollentuna cirka 50 personer fast anställda.

Förutom löpande skötsel av grönytor och rabatter utför man också nyplanteringar och nyanläggning av gräsmattor. Fredrik har ett genuint intresse för träd och växter och har gått flera kurser i beskärning och markskötsel.
- Det var det som drog mig till det här yrket, att få arbeta med växter och sköta om utemiljöer, säger han.
Det roligaste är om beställaren är engagerad och involverad i utformningen av nya anläggningar och har visioner för sina områden.
- När man tillsammans skapar en idé om hur ett grönområde eller en gård kan utvecklas blir resultatet bäst, menar Fredrik.
Genom sin höga kvalitet på jobben och referenser från befintliga uppdragsgivare tror och hoppas han att fler områden faller på JRF:s lott och kanske blir det aktuellt med nyanställningar till Norrtälje framöver.
- Vi börjar med att säsongsanställa i sommar igen, därefter kanske vi kan behålla någon som fast anställd, avslutar Fredrik.


JRF Förvaltning Sverige AB

Bransch:
Fastighet

Telefon: 0706-66 25 43
Fax: 0176-554 54


Email:
kent.ramstrom@jrf.se

Hemsida:
www.jrf.se

Adress:
JRF Förvaltning Sverige AB
Leverantörsvägen 8
18766 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN